Πώς να χρησιμοποιήσετε το Android Auto για ασύρματη σύνδεση

Η ενσύρματη σύνδεση είναι πιο σταθερή για το Android auto.
Τα βήματα ασύρματης σύνδεσης είναι τα εξής:
  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Android auto. Κάντε κλικ στις ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στις ρυθμίσεις προγραμματιστή. Επιλέξτε "Προσθήκη ασύρματης προβολής στις ρυθμίσεις".
  2. Ανοίξτε τη ρύθμιση wifi του συστήματος του τηλεφώνου σας και μην συνδέσετε κανένα wifi.
  3. Ενεργοποίηση bluetooth και σύζευξη με smart box bluetooth.
  4. Έξυπνο κουτί >> Ρύθμιση >> Bluetooth >> Ανακαλύψτε >> Σύζευξη με το τηλέφωνό σας >> Ολοκληρώστε τη σύζευξη.
Απόλαυσέ το.

RELATED ARTICLES

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published