Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

1. Κύριο μενού - Πατήστε το εικονίδιο μάρκας αυτοκινήτου

1.1 Κύριο μενού - Πατήστε το εικονίδιο μάρκας αυτοκινήτου Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή και Οδηγός

1.1 Κύριο μενού - Πατήστε το εικονίδιο μάρκας αυτοκινήτου Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή και Οδηγός

2. Γλώσσα - 11 διαφορετικές γλώσσες για επιλογή.

2.1 Γλώσσα - 11 διαφορετικές γλώσσες για την επιλογή Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

2.1 Γλώσσα - 11 διαφορετικές γλώσσες για την επιλογή Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

3. Πληροφορίες - Έκδοση συστήματος CarPlay Smart Box.

3.1 Πληροφορίες - Έκδοση συστήματος CarPlay Smart Box. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

3.1 Πληροφορίες - Έκδοση συστήματος CarPlay Smart Box. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

-

4. Οθόνη - Ρύθμιση για τη φωτεινότητα της οθόνης

4.1 Οθόνη - Ρύθμιση για τη φωτεινότητα της οθόνης Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή και Οδηγός

4.1 Οθόνη - Ρύθμιση για τη φωτεινότητα της οθόνης Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή και Οδηγός

5. Ένταση - Ρύθμιση για την κύρια ένταση του συστήματος.

5.1 Volume - Setting For System Master Volume Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή και Οδηγός

5.1 Volume - Setting For System Master Volume Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή και Οδηγός

6. Bluetooth - Paring για ασύρματη σύνδεση με το τηλέφωνο.

6.1 Bluetooth - Paring για ασύρματη σύνδεση με το τηλέφωνο Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Οδηγός

6.1 Bluetooth - Paring για ασύρματη σύνδεση με το τηλέφωνο Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Οδηγός

7. TV - For Future Extension. Κλείσ 'το.

7.1 TV - Για μελλοντική επέκταση. Turn It OFF Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

7.1 TV - Για μελλοντική επέκταση. Turn It OFF Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

-

8. DVR - Για μελλοντική επέκταση. Κλείσ 'το.

8.1 DVR - Για μελλοντική επέκταση. Κλείσ 'το. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

8.1 DVR - Για μελλοντική επέκταση. Κλείσ 'το. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

9. ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ - Επιλέξτε Guidline For Aftermarket Camera.

9.1 ΟΠΙΣΘΟΠΟΙΗΣΗ - Επιλέξτε Κατευθυντήρια γραμμή για Κάμερα Aftermarket. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

9.1 ΟΠΙΣΘΟΠΟΙΗΣΗ - Επιλέξτε Κατευθυντήρια γραμμή για Κάμερα Aftermarket. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

10. Έξυπνο τηλέφωνο - Επιλογή για λειτουργίες και επανεκκίνηση συστήματος.

10.1 Έξυπνο τηλέφωνο - Επιλογή για λειτουργίες και επανεκκίνηση συστήματος. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

10.1 Έξυπνο τηλέφωνο - Επιλογή για λειτουργίες και επανεκκίνηση συστήματος. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

11. Ταπετσαρία - Ρύθμιση για την επιλογή ταπετσαρίας.

11.1 Ταπετσαρία - Ρύθμιση για την επιλογή ταπετσαρίας. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

11.1 Ταπετσαρία - Ρύθμιση για την επιλογή ταπετσαρίας. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

-

12. Ενημέρωση - Για αναβάθμιση συστήματος CarPlay Smart Box.

12.1 Ενημέρωση - Για αναβάθμιση συστήματος CarPlay Smart Box. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

12.1 Ενημέρωση - Για αναβάθμιση συστήματος CarPlay Smart Box. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

12.1 Ενημέρωση - Για αναβάθμιση συστήματος CarPlay Smart Box. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

13. EQ - Ρύθμιση ποιότητας ήχου για αναπαραγωγή πολυμέσων.

13.1 EQ - Ρύθμιση ποιότητας ήχου για αναπαραγωγή πολυμέσων. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

13.1 EQ - Ρύθμιση ποιότητας ήχου για αναπαραγωγή πολυμέσων. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

13.1 EQ - Ρύθμιση ποιότητας ήχου για αναπαραγωγή πολυμέσων. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

-

14. DVD - For Future Extension. Κλείσ 'το.

14.1 DVD - Για μελλοντική επέκταση. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση.

14.1 DVD - Για μελλοντική επέκταση. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση.

15. BT - Χωρίς λειτουργία. Κλείσ 'το.

15.1 DVD - BT - No Function. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Οδηγός

15.1 DVD - BT - No Function. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Οδηγός

16. ΜΠΡΟΣΤΙΑ - Απενεργοποιήστε το.

16.1 DVD - FRONTVIEW - Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

16.1 DVD - FRONTVIEW - Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

-

17. CarPlay - Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης "1123", επιλέξτε το εικονίδιο μάρκας αυτοκινήτου και το μενού RHD CarPlay.

17.1 CarPlay - Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 1123, επιλέξτε το εικονίδιο μάρκας αυτοκινήτου και το μενού RHD CarPlay. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

17.1 CarPlay - Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 1123, επιλέξτε το εικονίδιο μάρκας αυτοκινήτου και το μενού RHD CarPlay. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

17.1 CarPlay - Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 1123, επιλέξτε το εικονίδιο μάρκας αυτοκινήτου και το μενού RHD CarPlay. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

18. Δοκιμή ποιότητας κλήσης - Ρύθμιση ποιότητας τηλεφωνικής κλήσης.

18.1 Δοκιμή ποιότητας κλήσης - Ρύθμιση ποιότητας τηλεφωνικής κλήσης. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

18.1 Δοκιμή ποιότητας κλήσης - Ρύθμιση ποιότητας τηλεφωνικής κλήσης. Λειτουργίες συστήματος CarPlay Smart Box Εισαγωγή & Εκμάθηση

RELATED ARTICLES

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published