Βήματα για την εξαγωγή και τη μεταφόρτωση αρχείων καταγραφής - Wireless Box Plus

 1. Αρχικά, αναπαράγετε το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε χρησιμοποιώντας το κουτί δύο φορές στο αυτοκίνητό σας.
 2. Τα βήματα λειτουργίας για τη μεταφόρτωση του αρχείου καταγραφής είναι τα εξής:
  • Συνδέστε το Box στον υπολογιστή και περιμένετε μέχρι το φως να γίνει μπλε.
  • Μετάβαση στον υπολογιστή μου (αυτός ο υπολογιστής)
  • Εισαγάγετε "MTP USB Device".
  • Πληκτρολογήστε "Internal Storage", εισάγετε το αρχείο "Log", όπου το αρχείο CZ είναι το αρχείο καταγραφής.
  • Στείλτε το αρχείο CZ σε εμάς (support@aoocci.com).
wireless-box-plus-log

RELATED ARTICLES

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published