Αναβάθμιση Wireless-Box Plus

Μην κάνετε αναβάθμιση όταν δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα στη χρήση.

Βήματα ενημέρωσης:

  1. Διαμορφώστε τη μονάδα flash USB σε FAT32
  2. Κατεβάστε το αναβαθμισμένο αρχείο zip και εξαγάγετε τα 3 αρχεία (όπως φαίνεται παρακάτω).
  3. Αντιγράψτε αυτά τα 3 αρχεία στον κατάλογο ROOT της μονάδας flash USB (μην τα βάλετε σε κανένα φάκελο).
  4. Συνδέστε το Wireless-Box plus στη θύρα δεδομένων του οχήματός σας (Διατηρήστε το όχημά σας σε λειτουργία)
  5. Συνδέστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του Wireless Box Plus (Στη συνέχεια η αναβάθμιση θα ξεκινήσει αυτόματα)
  6. Μην απενεργοποιείτε το όχημά σας και μην αποσυνδέετε το κουτί με την κεντρική μονάδα κατά την ενημέρωση (Εάν η λειτουργία δεν είναι σωστή, το κουτί θα καταστραφεί)
  7. Περιμένετε να επανεκκινηθεί το πλαίσιο στην κύρια οθόνη, η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί.
Εκδοχή
20221114.194333