[Μη ολοκληρωμένη] Χρήση - Μετά την εγκατάσταση του Apple CarPlay Smart Box