Εγγύηση ικανοποίησης και εγγύηση

Για κάθε αγορά, προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη για τον πελάτη, γιατί θέλουμε οι πελάτες μας να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με την αγορά.

Παρέχουμε την ακόλουθη εγγύηση ικανοποίησης και υπηρεσία εγγύησης:

(Λάβετε υπόψη ότι αυτή η υπηρεσία εγγύησης ικανοποίησης και εγγύησης ισχύει μόνο για είδη που αγοράστηκαν από το aoocci.com.)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Εάν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την αγορά σας, έχετε 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς για να ζητήσετε επιστροφή.
 • Για επιστροφές χρημάτων και επιστροφές, ελέγξτε εδώ .
 • Αυτή η εγγύηση ικανοποίησης ισχύει μόνο για είδη που αγοράζονται από το aoocci.com.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

 • Προσφέρουμε υπηρεσία εγγύησης για 12 μήνες από την ημέρα αγοράς εάν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας όπως προορίζονται.
 • Εάν πιστεύετε ότι έχετε λάβει ένα ελαττωματικό αντικείμενο, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό στοιχείο ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του σύμφωνα με τους όρους αυτής της περιορισμένης εγγύησης.
 • Δεν εγγυόμαστε τα προϊόντα μας για γενική θραύση ή ζημιά ως αποτέλεσμα κακής χρήσης, τροποποιήσεων ή ακατάλληλης συντήρησης.
 • Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται απευθείας από εμάς, εκτός εάν απαγορεύεται διαφορετικά από το νόμο.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε αξιώσεις εγγύησης για προϊόντα που αγοράζονται από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές, συμπεριλαμβανομένων μη εξουσιοδοτημένων ιστοτόπων.
 • Περιορίζουμε τη δυνατότητα εφαρμογής των σιωπηρών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, στη διάρκεια αυτής της περιορισμένης εγγύησης.
 • Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε άλλη εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Ορισμένες πολιτείες και χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.
 • Η αποκλειστική μας ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα θα είναι όπως ορίζεται στην παρούσα περιορισμένη εγγύηση και αποκλείει οποιεσδήποτε αξιώσεις για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές. Ορισμένες πολιτείες και χώρες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.
 • Κανένα πρόσωπο ή οντότητα δεν είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει οποιαδήποτε άλλη εγγύηση για λογαριασμό μας. Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από κράτος σε κράτος και από χώρα σε χώρα.